قالیشویی ساوین | بهترین قالیشویی تهران | قالیشویی ساوین
شماره تماس 88651986 - 09124700636   

قالیشویی

قالیشویی بسم الله الرحمن الرحیم برخی شرکتها باقوانین اداره می شوند. برخی باسلسله مراتب. اماقالیشویی ساوین باارزش ها پیش میرود. ارزشهایی ساده وبنیادین واثربخش. که سعی داریم آنهارا بامشتریان خود به اشتراک بگذاریم. این ارزشها در تمام ارتباطات متقابل مان هدایتگرماست. نیروی انسانی متخصص مهمترین سرمایه مجموعه میباشد. آنچه قالیشویی ساوین دراوج نشانده. سابقه بیش از 30 سال درخشان وبدون پرونده شکایتی در اتحادیه وتعزیرات میباشد. ورضایت کامل مشتریان و متعاقبا معرفی ما به دوستان. اقوام. همکاران. وهمسایگان بوده است. قالیشویی ساوین با تجربه دیرین استادکاران برتر وتوانمند این صنف وتجهیزات بسیار کامل وبا آگاهی از علم روز. درخدمت شما همشهریان عزیزمیباشد. باورداریم نسبت به اعتماد واطمینان که جامعه در اختیار ما قرار داده است. مسئولیم از این رو. ما اعضای خانواده قالیشویی ساوین همواره تلاش میکنیم. با خدمات رسانی هرچند کوچک گامی برداشته ونسبت به مردم و جامعه خود...

تماس با ما