آرشیو "خدمات ما"

مبلشویی


مبلشویی نظافت و شست‌ وشوی برخی از لوازم، دقت بیشتری می‌طلبد، یرا عدم رعایت برخی از نکات ممکن است صدماتی به این لوازم وارد آورده و ما را ناچار به خرید یک نمونه جدید یا صرف بهایی هنگفت بابت تعمیر و رفع و رجوع عیب و ایراد...

ادامه بیشتر ...

رنگبرداری


رنگبرداری لکه گیری و رنگبرداری فرش فرش در طول استفاده گاه دستخوش آسیب هایی همچون ریختن مواد چسبنده از قبیل قیر، چسب، رنگ های شیمیایی، رنگ های جوهری و روغن هایی از قبیل نفت سیاه و غیره می گردد که زدودن آنها را از روی فرش،...

ادامه بیشتر ...

رفوگری


رفوگری   رفوگری، بازسازی و مرمت قالی این کالای دیر آشنای مشرق زمین، خصوصاً ایرانیان، با آن شکوه و شهرت جهانی خود که سیطره‌ی آن در این کره‌ی خاکی از شرق به غرب و از شمال به جنوب گسترانده شده است، که قدمتی به بلندای...

ادامه بیشتر ...

شستشو قالی


شستشو قالی در اینجا، مراحل مختلفی را كه پس از دریافت فرش بوسیله مسئول پذیرش و تحویل آن به كارخانه تا ارسال مجدد آن برای مشتریان، بدون پرداختن به جزئیات فنی وشستشو قالی تكمیلی كه طی سالیان سال به تجربه به دست آورده ایم را...

ادامه بیشتر ...