نوشته هایی با برچسب "شستشو قالی"

شستشو قالی


شستشو قالی در اینجا، مراحل مختلفی را كه پس از دریافت فرش بوسیله مسئول پذیرش و تحویل آن به كارخانه تا ارسال مجدد آن برای مشتریان، بدون پرداختن به جزئیات فنی وشستشو قالی تكمیلی كه طی سالیان سال به تجربه به دست آورده ایم را...

ادامه بیشتر ...